Society Organization


Society Organization 2015・2016

President
ENDO, Takashi
Council Board
ARAKI, Hiroyuki GOJOBORI, Takashi
KINOSHITA, Tetsu  KURATA, Nori
MATSUURA, tsuko  SADO, Takashi
SAITOU, Naruya SATTA, Yoko
TAKAHASHI, Aya TAMURA, Koichiro
Councilors   (Hokkaido Area)
KANAZAWA, Akira  KUROIWA, Asato
(Tohoku Area)
WATANABE, Masao  YAMAMOTO, Daisuke
(Kanto Area)
ABE, Kuniya KAWAMURA, Shoji
(Tokyo Area)
AWASAKI, Takeshi TAJIMA, Fumio
(Chubu Area)
KITANO, Jun YAMAZAKI, Yukiko
(Kansai Area)
SUGASAWA,Kaoru  TAKANO, Toshiyuki
(Chugoku・Shikoku Area)
ABO, Tatsuhiko KUTSUKAKE, Kazuhiro
(Kyushu Area)
KUSUMI, Junko NITTASAKA, Eiji
Auditor
IKEO, Kazuho MATSUOKA, Satoshi
Home Secretary
KOBAYASHI, Takehiko NONOMURA, Kenichi
Foreign Secretary
HISHIDA, Takashi
(Treasurer)
MAKI, Hisaj
Editor-in-Chief
IWASAKI, Hiroshi TACHIDA, Hidenori
Planning Scientific Meeting
ENDO, Toshinori NAKABEPPU, Yusaku
Secretary at large SHINOHARA, Miki
Secretary at large ARAKI, Kimi
Secretary at large YAMAMOTO, Hiroaki
Secretary at large MASUYA, Hiroshi
Secretary at large SUGIMOTO, Michihiko
Secretary at large NASUDA, Shuhei
Secretary at large SEKINE, Yasuhiko
Secretary at large IKEMURA, Toshimichi
Secretary at large HIRATA, Tatsumi