Society Organization


Society Organization 2017・2018

President KOBAYASHI, Takehiko
Council Board ARAKI, Hiroyuki KAKUTANI, Tetsuji
ENDO, Takashi KATAYAMA, Tsutomu
FUKAGAWA, Tatsuo KINOSHITA, Tetsu 
GONDO, Yoichi KITANO, Jun
INNAN, Hideki NIKI, Hironori
Councilors   (Hokkaido Area) ITO, Hidetaka OSADA, Naoki
(Tohoku Area) HARUTA, Nami MAKINO, Takashi
(Kanto Area) ASAI, Kei SAWAMURA, Kyoichi
(Tokyo Area) AWASAKI, Takeshi OHTA, Kunihiro
(Chubu Area) MATSUDA, Yoichi SUZUKI, Yoshiyuki
(Kansai Area) SADO, Takashi SUGASAWA, Kaoru
(Chugoku・Shikoku Area) ABO, Tatsuhiko NAGAKI, Kiyotaka
(Kyushu Area) OHNO, Mizuki SAZE, Hidetoshi
Auditor
Home Secretary NONOMURA, Kenichi
Foreign Secretary HISHIDA, Takashi
Treasurer MAKI, Hisaji
Editor-in-Chief IWASAKI, Hiroshi
Planning Scientific Meeting ENDO, Toshinori
Planning Scientific Meeting NAKABEPPU, Yusaku
Secretary at large ARAKI, Kim
Secretary at large SHINOHARA, Miki
Secretary at large ICHIYANAGI, Kenji
Secretary at large MASUYA, Hiroshi
Secretary at large SUGIMOTO, Michihiko
Secretary at large NASUDA, Shuhei
Secretary at large SEKINE, Yasuhiko
Secretary at large HIRATA, Tatsumi
Secretary at large OKI, Masaya
Secretary at large IKEMURA, Toshimichi